Üzleti tervezés szolgáltatásunk ismertetője

1

Mikor van szükségem üzleti terv készítésére?
Mire tudom ezt felhasználni?

Minden egyén, illetve család pénzügyi életében érdemes tudatosan tervezni. A pénzügyi tudatosság, vagyis a pénzügyekkel való érdemi foglalatoskodás segít abban, hogy egy komplett vállalkozás meghatározza és alaposan megtervezze rövid távú (pl. új munkaállomások, laptopok beszerzése) és hosszabb távú céljait (pl. új üzem kialakítása, új szolgáltatás nyújtása).

Ehhez kulcsfontosságú egy üzleti terv, mivel annak hiányában akár súlyos pénzügyi gondok is adódhatnak (pl. túlzott eladósodás, csőd). Sokszor azért nem gondolunk rá, hogy szükségünk van üzleti tervre, mert nem értjük, milyen helyzetekben támaszkodhatunk rá. Minden vállalkozás – ahogy az egyének vagy a családok – életében szükséges az előretervezés annak érdekében, hogy a vállalkozás üzleti tevékenységét, bővülési és egyéb üzleti terveit (pl. beruházás indítása) kellő körültekintéssel lehessen végrehajtani.

Az üzleti terv készítése vállalkozás alapításánál, új befektetők bevonásánál, hiteligénylésnél, Európai Uniós pályázatok benyújtásánál, közbeszerzési pályázatoknál szükséges. Az üzleti terv mutatja meg egy potenciális befektető vagy hitelnyújtó számára a cég jövőbeni növekedési lehetőségeit.

Nemcsak az előrelátás, a jövő tervezése miatt értékes a költségvetés, hanem utólag is érdemes azt visszanézni, hogy tartottuk-e a kereteket és ha igen, az minek volt köszönhető (bevételek növekedtek és/vagy a kiadások csökkentek). Ennek révén a vállalkozás könnyebben elháríthat pénzügyi válságokat és elkerülhető az adósságcsapda esete is. Tehát a költségvetés – vagyis a tervezés és tudatosság – a pénzügyi siker fontos pillére.

Váratlan események bekövetkezése esetén is (pl. koronavírus-válság) a működés gyors újratervezése könnyebben valósulhat meg, ha van mihez viszonyítani. A folyamatok tudatosítása segíti a végrehajtást.

Az üzleti tervben lévő jövőbeni pénzügyi adatok alapján meghatározható egy cég pénzügyi értéke is, amely új befektető bevonásánál, részvénykibocsátásnál döntő fontosságú lehet. Vállalatértékelési szolgáltatásunkról bővebben itt találhat információkat.

2

Mit jelent az üzleti terv és az üzleti tervezés?

Egy vállalkozás életében – ahogy az egyén vagy család életében – kulcsfontosságú a jó minőségű, komplex üzleti terv, amelynek részét képezi a vállalkozás termékeinek és szolgáltatásainak részletes bemutatása, a tulajdonosi és tőkeszerkezet ismertetése, a 3-5 éves időtávra fókuszáló marketing, működési, valamint pénzügyi terv elkészítése.

A pénzügyi terv 3-5 évére vonatkozóan tartalmazza a bevételek, kiadások, a követelések, kötelezettségek és más egyéb pénzügyi tételekre vonatkozó előrejelzéseket, amelyhez makrogazdasági indikátorok (pl. infláció, átlagbérek változása) jövőbeni ismeretére is szükség van.

Amennyiben nem áll rendelkezésre a vállalat üzleti terve, úgy a Danube Capital szakmai csapata a menedzsmenttel folytatott interjúkból, illetve saját ágazati, makrogazdasági szakértőinek előrejelzései alapján állítja össze a vállalat üzleti tervét.

3

Hogyan zajlik az üzleti terv készítése? Mit kell nekem mint potenciális ügyfélnek ehhez adnom?

Egy részletes üzleti terv nem készíthető el a hazai és nemzetközi makrogazdasági környezet jelenlegi és jövőbeni ismerete nélkül, ugyanis a pénzügyi folyamatok nem szeparáltan, függetlenül zajlanak a világban. A nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok szignifikáns hatást gyakorolnak a pénz- és tőkepiaci mozgásokra. A kapcsolódó kilátások meghatározóak egy vállalkozás terméke és/vagy szolgáltatása iránti kereslet szempontjából.

Emellett érdemes figyelembe venni a reálgazdasági folyamatokat is, mint például az infláció alakulását vagy az átlagbérek növekedési dinamikáját. Több vállalati ügyfelünk figyelmét arra hívtuk fel az üzleti tervének összeállításakor, hogy nem érdemes csupán az infláció mértékével kalkulálni a bérköltségek esetében, a bérdinamika meghaladhatja annak mértékét előrejelzésünk szerint. Az alapanyagárak növekedése szintén nem azonos az infláció mértékével, ahhoz további szempontokat kell figyelembe venni. A kamatokra vonatkozó előrejelzések pedig döntő fontosságúak a megtakarításokkal és/vagy hitelekkel rendelkező cégek számára.

Az előrejelzés pontosságát az is meghatározza, hogy a vállalat milyen minőségű historikus üzleti adatokat bocsát rendelkezésünkre. Ebből kifolyólag az üzleti tervezéshez szükséges információkat a társaság pénzügyi beszámolói és a menedzsment tagjaival folytatott interjúk adják.

Az üzleti tervezés során érdemes több szcenárióra vonatkozóan is előrejelzést készíteni különböző kockázati forgatókönyvek mellett. Makrogazdasági és pénzpiaci előrejelzésekhez strukturált makrogazdasági modellt használunk, amely a múltbeli folyamatokon és a modell öntanulási metódusán alapul. Komplexitását tekintve kevés hazai intézmény, szervezet rendelkezik ilyen részleteséggel kidolgozott modellel, mely nemzetközi színtéren is megállja a helyét. A koronavírus-járvány rávilágított arra, mennyire fontos a modell rendszeres felülvizsgálata, annak érdekében, hogy a prognózisok összhangban legyenek a legfrissebb jegybanki és egyéb intézetek empirikus eredményeivel.

4

Mit nyújt számomra a Danube Capital, ha megrendelem az üzleti terv és a hozzá kapcsolódó makrogazdasági elemzés és előrejelzés szolgáltatását?

Üzleti tervezés és makrogazdasági előrejelzés esetén egy egyszerű és egy komplexebb lehetőséget biztosítunk:

  • Az alap üzleti tervezési és makrogazdasági csomag tartalmazza a hazai makrogazdasági folyamatok leírását és a gazdasági előrejelzéseket az adott év és a rákövetkező két év vonatkozásában, beépítve azokat a vállalat üzleti tervébe. Az alap üzleti tervezés és makrogazdasági kitekintő keretében a megrendelő megkapja az anyagot egy részletes dokumentum formájában 10 munkanapon belül és ehhez biztosítunk egy legfeljebb kétórás személyes konzultációt.

  • A komplex üzleti tervezési csomag tartalmazza a hazai és nemzetközi makrogazdaság (vagyis külső környezet) helyzetének leírását és várható kilátásait is a hazai gazdasági előrejelzések szempontjából az adott és a rákövetkező 5 év vonatkozásában, továbbá a társaság működési területének feltérképezését, a jövőbeli kihívások, lehetőségek, kockázatok figyelembevételével. Az elemzés tartalmaz egy részletes dokumentumot, és ehhez biztosítunk egy legfeljebb kétórás személyes konzultációt. Ebben az esetben a folyamat kb. 3-4 hetet vesz igénybe.
5

Miért érdemes (külső) szakértőt bevonni az üzleti tervezési folyamatba?

Egy külső fél objektívan képes átlátni egy vállalati működési folyamatait, így olyan kockázatokra is rávilágíthat, amely egy belső fél számára nem tűnik fel. Az üzleti terv elkészítése, különösen az ahhoz kapcsolódó makrogazdasági előrejelzés elkészítése speciális makrogazdasági, pénzügyi és ökonometriai ismereteket, valamint pénzpiaci tapasztalatokat igényel, amely a Danube Capital szakértői révén rendelkezésre áll.

6

Mennyi időt vesz igénybe az üzleti tervezés és a hozzá kapcsolódó komplex makrogazdasági elemzés és előrejelzés? Mennyibe kerül ez nekem?

Az üzleti tervezés makrogazdasági előrejelzéssel a kért adatok és a társaság komplexitásától függően 1 hét és 1-2 hónap közötti időtartamot vesz igénybe. A díjazása mindig egyedi megállapodás alapján történik, ajánlatot a danubecapital.hu oldalon feltüntetett elérhetőségeinken vagy a dc@danubecapital.hu címen tud kérni.

7

Miért a Danube Capital szakmai csapatát érdemes megbíznom? Milyen referenciáik vannak, hol érhetők el?

A Danube Capital szakértői csapata az évek folyamán több üzleti tervet készített és vizsgált felül (reálgazdasági vállalatok vonatkozásában), illetve számos makrogazdasági elemzést, előrejelzést készített el (referenciáink a lentebbiekben találhatóak). A makrogazdasági elemzések iparági információkat is lefedtek (pl. építőipar, ingatlanszektor, ipar, kiskereskedelem, turizmus és vendéglátás, mezőgazdaság).

Kiemelt referenciáink:

  • Negyedéves makrogazdasági kitekintő és előrejelzések: https://bit.ly/DanubeCapitalMakro2020aprilis
  • Árfolyam- és hozam előrejelzések (MKB Bank Nyrt-vel együttműködés keretében): https://bit.ly/MKBEK2020apr
  • Kilenc hazai reálgazdasági vállalat üzleti tervének (2020) véleményezése (többségében mezőgazdaságban és építőiparban tevékenykedő vállalatok)