Vállalatértékelési szolgáltatásunk ismertetője

A generációváltás mellett számos élethelyzetben is felmerül a kérdés, hogy mennyit ér a vállalkozásom?
1

Mit jelent a vállalatértékelés?

Egy mobiltelefon vagy éppen egy gépjármű árát nagyon könnyű meghatározni az interneten fellelhető hirdetési oldalaknak köszönhetően. Ez a módszer azonban egy cég esetében nem működik, hiszen nincs két ugyanolyan vállalkozás, nincs két ugyanolyan tulajdonos; mégis fontos elvárás a tulajdonosok részéről, hogy tisztában legyenek a vállalatuk értékével.

A vállalat értékét alapvetően kétféleképpen határozhatjuk meg. Egyrészt beszélhetünk egy vállalat könyv szerinti értékéről, amelynek kiszámítása számviteli szabályok figyelembevételével történik. Elméletben nézve ez az az összeg, amit a vállalkozás a jelen pillanatban érne, ha az összes eszközét értékesítené és az összes külső pénzügyi forrását (pl. hitel) törlesztené.

Másrészt beszélhetünk a vállalkozás gazdasági értékéről, azaz arról az értékről, amit a befektetők hajlandóak érte fizetni a tulajdonból származó jövőbeni előnyök birtoklásáért. Ez az érték függ a társaság jövőbeli készpénzteremtő képességétől, a kamatok jövőbeni alakulásától és egyéb pénzügyi tényezőktől, amelyek meghatározása speciális szakértelmet igényel és amelyben a Danube Capital csapata több évtizednyi aggregált tapasztalattal rendelkezik.

2

Mikor van szükségem a vállalatom értékének kiszámítására? Mire tudom ezt felhasználni?

Egy mobiltelefon vagy éppen egy gépjármű ára, piaci értéke akkor kerül a fókuszba, amikor eladni vagy éppen vásárolni szeretnénk. Ugyanez igaz egy vállalkozás esetében is, azaz akkor számít egy vállalkozás értéke, ha éppen a vállalat értékesítése, felvásárlása, egy tőkeemelés vagy éppen összeolvadás küszöbén áll.

Ugyanez igaz akkor, ha a társaságban generációváltás történik vagy új piacokat, ügyfeleket akar szerezni, mert akkor is tisztában kell lenni a vállalkozás értékével. Ebben az esetben segít a Danube Capital átfogó vállalatértékelési szolgáltatása.

3

Milyen módon lehet kiszámítani egy vállalat értékét?

Egy társaság értékét többféle eljárással lehet kiszámítani. Míg egy bor esetében az évjárat a mérvadó, egy jármű esetében a megtett kilométerek száma játszik főszerepet, addig egy vállalat esetében több tényező együttesen határozza meg annak értékét. A Danube Capital az alább felsorolt módszerek mindegyikét alkalmazza a feladat komplexitásától függően egy vállalat értékének meghatározásakor:

  • az utóbbi évek hasonló vállalati tranzakcióinak árazási mutatói (iparág, régió, méret);
  • a Danube Capital szakértői által felépített pénzügyi előrejelzési modell (diszkontált cash-flow, osztaléknövekedési stb.);
  • relatív értékelési modell, azaz a hasonló tevékenységet végző versenytársak pénzügyi mutatói alapján készített becslés.

Ezek egyidejű alkalmazásával biztosítható, hogy egy vállalatértékelés során az érdekelt felek megalapozott és valós képet kapjanak egy vállalkozás értékének nagyságrendjéről, hiszen az egyes eljárások más-más szempontok alapján közelítik meg a vállalat értékét, de egy tranzakció folyamán az eladó és a vevő egy árban vagy egy komplex konstrukcióban kell, hogy megállapodjon, különben nem jön létre az üzlet.

4

Hogyan zajlik egy vállalatértékelés? Mit kell nekem, mint potenciális ügyfélnek ehhez adnom?

Egy vállalatértékelés csak annyira jó és pontos, amilyen a vállalattól kapott historikus üzleti adatok minősége. Ebből kifolyólag a vállalatértékeléshez szükséges információkat a társaság pénzügyi beszámolói, a menedzsment tagjaival folytatott interjúk, a vállalat üzleti terve, illetve a cég telephelyének személyes megtekintése biztosítja. Utóbbira abban az esetben van különösen szükség, ha a táraság valamilyen gyártósorral, ipari ingatlannal rendelkezik.

5

Mit nyújt számomra a Danube Capital, ha megrendelem a vállalatértékelést?

Amennyiben létezik a társaságnál üzleti terv, igen. Ebben olyan fontos adatok, információk vannak, amelyek a vállalat következő 3-5 évére vonatkozóan tartalmazzák a bevételek, kiadások és más pénzügyi tételek várható alakulását. Amennyiben nem áll rendelkezésre a vállalat üzleti terve, úgy a Danube Capital szakmai csapata a menedzsmenttel folytatott interjúkból, illetve saját ágazati, makrogazdasági szakértőinek előrejelzései alapján állítja össze a vállalkozás üzleti tervét.

6

Meg kell-e osztanom az üzleti tervemet? Ha nincs üzleti tervem, akkor mi alapján történik a vállalatom értékelése?

Vállalatértékelés esetén egy egyszerű és egy komplexebb lehetőséget biztosítunk.

  • Az alap vállalatértékelési modell keretében a megrendelő megkapja a vállalatértékelést egy részletes prezentáció formájában 5 munkanapon belül. A prezentáció tartalmazza a társaság egyszerű szorzószámos módon, versenytárs elemzés alapján kalkulált értékét, valamint ehhez kapcsolódóan egy egyszerű modellt, ahol a korábbi évek pénzügyi mutatóit, arányait vesszük figyelembe. Ugyanakkor ez az elemzés a módszertani megközelítés miatt nem veszi figyelembe az iparág jövőbeli alakulását, kockázatait, ebben az esetben nem mérlegeljük a következő időszak lehetőségeit mint például piacszerzés, vállalatbővítés, lehetséges akvizíciók, felvásárlások tényét.

  • A komplex, hosszabb elemzés keretében, a megrendelő olyan elemzést kap, amely részletesen tartalmazza a gazdaság, azaz a külső környezet várható kilátásait, a társaság működési területének feltérképezését, versenytárselemzést, korábbi, hasonló tranzakciók árazásának értékelését, egy komplex modellt, a jövőbeli kihívások, lehetőségek, kockázatok feltérképezésével. Az elemzés elkészítése ebben az esetben kb. 1,5-2 hónapot vesz igénybe.

Fontos, hogy mindkét esetben javasoljuk az elkészített elemzés személyes prezentálását, hiszen így biztosítható a pénzügyi előrejelzés mögötti részletes feltételezések bemutatása és az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása is.

7

Miért érdemes szakértőt bevonni a vállaltértékelési folyamatba?

Egy vállalati tranzakció kezdetén az eladó és a vevő álláspontja a méltányos ár tekintetében ritkán esik egybe, amelynek egyik legfőbb oka az információs aszimmetria, azaz hogy a vállalat eladója információs többletben van, mivel rálát a vállalat napi működésére. A vevő ugyanakkor nem lát rá a cég folyamataira, az ezzel kapcsolatos kockázatokat legtöbbször az árban szeretné érvényesíteni. Azaz a vevő diszkonttal szeretne vásárolni, míg az eladó prémiummal szeretne eladni; akárcsak egy használt gépjármű esetében. Valószínű, hogy a tranzakció ezen szakaszában a társaság értékére vonatkozó komplex elemzéssel egyik fél sem rendelkezik. A Danube Capital szakértő csapata által készített elemzés az eladó és a vevő álláspontját közelebb hozza egymáshoz, amely hozzájárul a sikeres tranzakciók létrejöttéhez.

8

Mennyi időt vesz igénybe a vállalatértékelés? Mennyibe kerül ez nekem?

A vállalatértékelés a társaság komplexitásától függően 1 hét és 2 hónap közötti időtartamot vesz igénybe. A vállalatértékelés díjazása mindig egyedi megállapodás alapján történik, ajánlatot a danubecapital.hu oldalon feltüntetett elérhetőségeinken vagy a dc@danubecapital.hu címen vagy tud kérni.

9

Miért a Danube Capital szakmai csapatát érdemes megbíznom? Milyen referenciáik vannak, hol érhetők el?

A Danube Capital szakértői csapata az évek folyamán több vállalatértékelést készített el, melyek hazai, nyilvános (tőzsdei) vagy magántulajdonban lévő cégek voltak.  Az elemzések több iparágat is lefedtek (pl. közmű, építőipar, technológia, ingatlan, logisztika, ipar és pénzügy).

Kiemelt referenciáink:

  • Multinacionális vállalat hazai, energetikai cégcsoportjának beértékelése, egyedi üzleti modellek megalkotása
  • Egy hazai alapkezelő (vagyonkezelés) értékelése
  • Egy hazai szállítmányozást és logisztikát kisegítő vállalat értékelése (ipar, logisztika, ingatlan)
  • Egy kisebb részben hazai, döntően nemzetközi tulajdonú, az építőiparban működő társaság kisebbségi tulajdonrészének értékelése