ESG tanácsadás és fenntartható finanszírozás

Minden tényező abba az irányba mutat, hogy a fenntarthatóság már nem egy társadalmi felelősségi kérdés csupán, hanem a vállalkozásokat érintő pénzügyi, üzleti következményekkel járó tényező. Ez határozza meg a vállalatok sikerességét, a pénzügyi forrásokhoz való jutást és bizonyos iparágakban az életben maradást is a közeljövőben. Az EU-s szintű jogszabályok már megszülettek, implementációjuk során a teljes európai gazdasági struktúra átalakítása a cél.

Milyen előnyökkel jár a fenntarthatóságra való átállás?

Azok a vállalatok, melyek időben felismerik a fenntarthatóság lényegességét, azonosítják saját kitettségüket, valamint tevékenységeik megfelelnek a jogszabály és a piac által követelt fenntarthatósági kritériumoknak:

 • Magasabb bevételt és alacsonyabb költséget érhetnek el középtávon az azonosított kockázatok kezelésével.
 • Beruházásaik során a fenntarthatósági szempontok érvényesítése a megtérülést biztosabbá teszi.
 • Részesülhetnek majd az EU-s fenntarthatósági beruházásokból és forrásokból;
 • A hitelintézeteknél előnyösebb feltételekkel juthatnak forrásokhoz (a klímakockázatok beépülnek a bankok kockázati keretrendszerébe);
 • Dedikált, fenntartható pénzügyi finanszírozási forrásokhoz juthatnak (például EU-s pályázat, zöld hitel vagy zöld kötvény);
 • A nyugati és a hazai üzleti partnerek előnybe fogják részesíteni őket (az ESG szempontok beépülnek a beszállítói láncokba);
 • A nemzetközi és az EU-s befektetők előnybe fogják részesíteni őket, ami kiszélesíti és diverzifikálja a befektetőik körét;

Fenntarthatósági szolgáltatásaink

A Danube Capital víziója ügyfeleink támogatása a sikeres és fenntartható növekedésben. Célunk, hogy az átadott tudással segítsük a Vállalkozását abban, hogy ne csak megfeleljen az egyre szigorodó nemzetközi és hazai fenntarthatósági piaci és jogszabályi elvárásoknak, de a kockázatok és lehetőségek azonosításával növelje a versenyképességét is.

1

Fenntarthatósági információs prezentáció

Vállaljuk, hogy előadást tartunk a Vállalata számára az EU-s és hazai jogszabályi változásokról, a piaci trendekről, elvárásokról, illetve a fenntarthatóság területén alakuló üzleti lehetőségekről.

2

Fenntarthatósági információs tájékoztató

Vállaljuk, hogy féléves gyakorisággal összefoglaló jelentést készítünk a Vállalata számára az EU-s és hazai jogszabályi változásokról, a piaci trendekről, elvárásokról, illetve a fenntarthatóság területén alakuló üzleti lehetőségekről.

3

Fenntarthatósági stratégiaalkotás

A fenntarthatóságra való átallásnak az első legfontosabb lépése egy fenntarthatósági stratégia megalkotása. Egy ilyen stratégiai dokumentum támogatja, hogy a Vállalata tiszta és világos célokat követve, a különböző mandátumok és szerepkörök ismeretében álljon át a fenntartható működésre. Emellett maximálisan kihasználja a fenntarthatóságban rejlő üzleti lehetőségeket, így mérsékelje az esetleges üzleti hátrányokat, melyek a fenntarthatóságra való átállással járnak. A stratégia konkrét cselekvési tervet is kijelöl, ami teljesítménymutatók (KPI) által visszamérhető.

4

Fenntartható pénzügyi finanszírozás

Az ESG alapú működésre való átállás finanszírozására fenntartható növekedést célzó forrást vonhatunk be. Ilyen forrásbevonás lehet például a zöld vagy szociális kötvény, zöld hitel, vagy a zöld hazai és EU-s pályázatok megszerzése. Az ilyen fajta forrásbevonás számos előnnyel jár, biztosítja a vállalaton belül a fenntarthatóságra való átállás beruházási igényét és hozzájárul az új befektetők megszólításához.

5

Nem pénzügyi jelentés az EU Taxonómia rendelet alapján

Az EU Taxonómia rendelet 8. cikke 2022 január 1-től nem-pénzügyi jelentési kötelezettséget ír elő az NFRD irányelv, míg hazánkban annak adoptálása a számviteli törvény által meghatározott pénzügyi és nem-pénzügyi nagyvállalatok számára.

Kiket érint?

Az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta az alábbi határértéket:

 1. A mérlegfőösszeg a 6 000 millió forintot, az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot és az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.
 2. Az adott üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladja az 500 főt.

Hazánkban ez hozzávetőlegesen 500 nagyvállalatot fog érinteni, de várhatóan 2024-től a CSRD-irányelv hatályba lépésével megduplázódik az érintettek köre. A jelentésnek az előző naptári évtől számított éves beszámolási időszakra kell kiterjednie, így 2022-ben először a 2021-es üzleti évről kell jelenteni.

6

A BÉT ESG Útmutatója által ajánlott független fél által tanúsítható GRI standardot alkalmazó fenntarthatósági jelentés elkészítése

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2021 márciusában elkészítette és kiadta az ESG Útmutatóját.  Ebben azt javasolja a BÉT-en listázott kibocsátók számára, hogy először a nemzetközileg legelterjedtebb piaci jelentési sztenderd, a GRI (Global Reporting Initiative) alapján kezdjék el kiépíteni ESG jelentési mechanizmusukat. A cél, hogy a kibocsátóknak legyen évente kiadott komplex ESG jelentésük, illetve ez alapján ESG minősítésük.

7

A BÉT ESG Útmutatója által ajánlott ESG minősítés megszerzése

Vállaljuk, hogy BÉT ESG Útmutatójának elvárásai alapján szakértői támogatást nyújtunk a Vállalatának az ESG minősítés megszerzése folyamán a megfelelő minősítő megtalálásában, a feltételek letárgyalásában, a minősítővel való szakmai egyeztetésben és egy hosszútávú adatközlési mechanizmus kialakításában. Illetve vállaljuk, hogy amint a Vállalata fenntarthatósági szempontból eléri a megfelelő fejlettségi szintet megszervezzük a próba ESG minősítését.

Kiemelt referenciáink a fenntarthatósági tanácsadásban:

 • MKB Bank (a 2021-es év zöld bankja) számára a klíma és fenntarthatósági stratégia elkészítése. Ezen belül vállaltuk a szakmai projekt koordinációját, a stratégia összeállítását, a nemzetközi legjobb gyakorlatok elemzését és a jogszabályi környezet feltérképezését. 
 • ESG tanácsadás az MKB-Pannónia Alapkezelő számára piacelemzéssel, termékelemzéssel és a jogszabályi környezet várható változásaival összefüggésben.