Csináld! Fejleszd! Tervezd újra! – Stratégiaváltás, átalakult munkavégzés és alkalmazkodás a piaci változásokhoz

  • MLBKT Szerző:
  • Közzétéve:
     Olvasási idő: 6 perc   

Az MLBKT, azaz a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság hosszú hagyományokra visszatekintő évindító felmérését logisztikai, illetve beszerzési szakemberek és jórészt gyártó, termelő profilú vállalatnál, nagy szervezetben dolgozók töltötték ki. Az idei év mottójaként a következő fogalmazható meg: „Légy mindig pozitív, hosszú távon gondolkodj és készülj fel a leglehetetlenebb kihívásokra is! Sikerülni fog!”

Az MLBKT minden év elején online felmérést készít arról, hogy milyen várakozásokkal néz szembe a szakma és hogyan értékelik az elmúlt évet az ellátásilánc-menedzsment képviselői. Bár felmérésünk nem reprezentatív, megítélésünk szerint az eredmények jól tükröznek bizonyos, ténylegesen zajló folyamatokat, kihívásokat és valós üzleti gondolkodási sémákat.

Nyertesek és vesztesek

A tavalyi év kapcsán a válaszadók egynegyede büszke a „személyes sikerek” elérésére, ezzel párhuzamosan saját teljesítményüket is markánsan felülértékelték. Emellett olyan eredményekre és ténykedésekre is büszkék a megkérdezettek, mint a „menedzsment sikerek”, a „fennmaradás” és a „pénzügyi sikerek” elérése. Ezek az elemek arra engednek következtetni, hogy a megfelelő pillanatban hozott jó döntések szavatolták a cég jövőjét és a pandémia okozta nehézségek legyőzésébe a válaszadók legalább fele sikerrel „beleállt” már 2020-ban is.

2020-at illetően a legváratlanabb kihívást a „bezárások, leállások” jelentették. Az előre nem látott kihívások közül szintén váratlanul hatottak a „személyes kihívások” és a „HR kihívások”, melyek szoros összefüggésben állnak a Covid helyzettel. Ezen eredmény tekintetében elmondható, hogy az állandóan visszatérő elemek („munkaerő menedzselése”, „keresletcsökkenés”) az új normálban némileg háttérbe szorultak vagy átértékelődtek. A 2020-as történések nyomán számos ágazat került kényszerű helyzetbe és a zsákutcából kevesen találták meg a kiutat. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy bizonyos területek kiválóan reagáltak és nyertesként jöttek ki egy sakk-matt szituációból is.

Forrás: MLBKT 2021 felmérés

Hallod, amit mondok? Le vagy némítva!

A foglalkoztatást tekintve a legjelentősebb változás a „home office” széles körben való elterjedése és megmaradása, melyet a válaszadók bő kétharmada emelt ki az első helyen az idei évre vonatkozóan[1]. Közismert, hogy a cégek zavartalan működésének egyik legkomolyabb akadályozó tényezője a szűkös munkaerő, ami kiemelkedő módon jelent meg a „bérfejlesztés”, a „létszámbővítés” és az „átszervezés, munkaerő átcsoportosítás” elemekben, melyek már egy némileg optimistább képet vetítenek előre 2021-re vonatkozóan.

Az „új ismeretek elsajátítása”, a „munkafolyamatok átalakítása” és az „új feladat-és szerepkörök vállalása” komolyan meghatározta a fennmaradást, és a válaszadók több, mint kétharmada szerint a 2021-es évben sem maradhatunk fenn ezek nélkül. A járvány hatására átalakult munkavégzési szokásokban további fordulatra számít az ellátási lánc menedzsment szakma.

Az üzleti aspektusokat tekintve a „digitalizáció térnyerése” és ezzel az új technológia elterjedése, a „vevői igények változása” és a „termék/szolgáltatás kínálat átdolgozása” a vevői igényekre adott válaszreakcióként áll a fókuszban. Napjaink üzleti világában bizonyos termékkategóriák piacainak szűkülésén túl további „veszélyeztető” elem a cégek működésére nézve a gyors technológiai fejlődés okozta dinamikus átalakulás a vevői attitűdökben, preferenciákban és igényekben.

Megosztottság és bizonytalanság érhető tetten a „stratégiaváltásra” vonatkozóan, mely egyes szereplőknél részint már bekövetkezett, ám mások még inkább kivárnak vagy nem is tartják szükségesnek az ilyen irányú átalakulást. Ez arra utal, hogy a korábbi előrejelzések mit sem érnek, a pillanatnyi történések határozzák meg az irányokat.

Fejleszd a páncélos lovagot!

A mostani trendek, irányok közül a cégek számára elsődleges relevanciával bír az „innovatív szemlélet szükségessége”, mely a fennmaradás alapjául szolgálhat, illetve az „ellátási láncok fokozódó rugalmassága és újratervezése”, a „digitalizáció az üzleti folyamatokban”, melyek építőkövei a cég sikeres túlélésének. Tavaly márciusban nagyot fordult a világ és a legjelentősebb dilemmát pont a rugalmatlan ellátási láncok és az innováció hiánya okozták.

A leginkább megosztó trendnek tekinthető az „e-kereskedelem növekedése” és a „valós idejű keresletalapú tervezés”. Sajnálatos eredmény, hogy a digitalizációs korszakot fémjelző változások fő áramába tartozó, a mesterséges intelligenciával, az automatizációval, a robotizációval és az adatokkal kapcsolatos trendeket a kitöltők kb. egyötöde figyelmen kívül hagyja.

Forrás: MLBKT 2021 felmérés

A jelenkor gazdasági, politikai és társadalmi folyamatai közül az „elhúzódó pandémiás veszélyhelyzet” bír a legnagyobb kockázattal. A gazdasági hírekből és szakértői elemzésekből úgy tűnik, hogy a „jelentős piaci átrendeződések” fejleményét az érintett üzleti szereplők és szakemberek komoly kockázati faktorként élik meg, ugyanakkor e magas kockázatú tényezők hatása a cégek megítélése szerint alacsonyabb.

A 2021-es évre vonatkozóan olyan mentális következményeket jelöltek meg a válaszadók a legnagyobb személyes feladatként, mely szorosan a „pandémia hatásaiként” és/vagy a „piaci változások kezeléseként” írható le. Ezek kimagasló aránya jól érzékelteti, hogy a kitöltők kétharmada, ha most 100 millió forintot kapna a cége/részlege fejlesztésére, akkor azt a kialakult helyzet orvoslására szolgáló tevékenységekre fordítaná.


[1] Feltételezésünk szerint a kérdőív kitöltői nagy arányban irodai környezetből kerültek ki.

Szeretne hasonló cikkekről folyamatosan értesülni?

  • Engedélyezze a böngésző általi weboldal-értesítéseket, így az új blogbejegyzéseinkről azonnal értesülhet.
  • Iratkozzon fel hírlevelünkre ezen a linken, így az új blogbejegyzéseinkről rendszeresen e-mailben értesülhet.