Ki fizeti a révészt? – Állami gyakorlatok a kieső munkabér támogatására

  • Plósz Dániel Szerző:
  • Közzétéve:
     Olvasási idő: 11 perc   

A koronavírus-járvány és a várható gazdasági visszaesés kapcsán az egyes országok sorra jelentették be fiskális gazdaságvédelmi csomagjaikat az elmúlt hetekben, szinte kivétel nélkül megjelenik bennük a munkahelyek-megtartása munkabér-támogatással. Lengyelországban, Horvátországban és Szerbiában fix összegű támogatás, míg az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Magyarországon, Csehországban és Romániában meghatározott arányú, százalékos juttatás mellett döntöttek. Szlovéniában és Szlovákiában a fix összegű transzfereken felül a százalékos juttatási forma is megjelenik. Hazánkban a K+F szektorra külön programot készített a kabinet. Általánosságban a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást támogatja a magyar kormány. A régiós csomagokhoz – bár számos szektort és eltérő munkaerőpiaci helyzetűeket is érint – képest eddig kevésbé komplexnek mondható a hazai bértámogatási javaslat; bár a hazai Gazdaságvédelmi Akciótervnek még vannak eddig ismeretlen elemei is.

Fix juttatás

A fix juttatások jellemzően egy törvény által meghatározott támogatási összeget jelentenek, amelyet Lengyelországban, Szerbiában és Horvátországban a minimálbérhez viszonyítva határoztak meg. Általában teljes vagy részleges adó- és/vagy járulékmentességgel, valamint a közteherfizetés átütemezésével társul.

Olaszországban szintén fix összegű támogatásról döntöttek; a szabad foglalkozású vállalkozások alkalmazottai számára, akiknek már márciusban 600 eurót, áprilisban további 800 eurót folyósít az olasz költségvetés. Lengyelországban a bevételeik 15 – 25 %-át elvesztő cégek dolgozói után az állam a minimálbér (kb. 440 EUR) 50 %-ának megfelelő összeget fizet a munkáltatónak bérbeli hozzájárulásként (kb. 220 EUR).

Déli szomszédunknál, Szerbiában a mikro-, kis- és közepes vállalatok dolgozói, akik a válság miatt nem tudnak dolgozni, a szükségállapot ideje alatt a minimálbérnek (kb. 240 EUR) megfelelő havi fizetést kapnak. A nagyvállalatok esetében a támogatást a munkaadók által megtartott személyek számával arányosan határozzák meg.

Horvátországban a támogatások első célcsoportját a minimálbért fizető 65 000 vállalkozás és az általuk minimálbéren foglalkoztatott 400 ezer munkavállaló jelenti. A kormány javaslata szerint a nettó minimálbér 4 000 HRK (horvát kuna) összegre emelkedik. Az állam ezen minimálbér fedezésén túlmenően állja a kapcsolódó járulékokat is, amely 4 000 HRK (530 EUR) nettó bér fizetése esetén kb. 1 460 HRK összeget tesz ki. Az állam munkavállalónként összesen 5 460 HRK összeget március, április és május hónapokra fizet.

Forrás: Danube Capital

Százalékos mértékben meghatározott bértámogatás

Az Egyesült Királyságban, akiknek a koronavírus miatt szűnt meg a munkahelyük, a kormány átvállalja a bér 80%-át, de legfeljebb havi 2 500 fontot (3 125 EUR-t). A skandináv országok közül Svédországban 90%-os a bértámogatás mértéke, Dániában a fizetések 90%-át, de legfeljebb 26 000 dán koronát (3 480 EUR-t) fizet ki az állam a vállalkozásoknak alkalmazottanként. A holland szabályozás nagyon hasonlít a dánhoz: a legalább 20%-os árbevétel-csökkenést elszenvedett cégek igényelhetik a bértámogatást a bérek 90%-ára, a forgalom csökkenésétől függően, 3 hónapra.

Romániában a munkanélküli segélyalapból finanszírozzák azon dolgozók bérének 75 %-át, akiket a koronavírus miatt érintett munkáltatók (pl. vendéglátóhelyek és rendezvényszervezők) kényszerszabadságra küldtek vagy arról nyilatkoznak, hogy forgalmuk legalább 25 %-kal esett vissza a koronavírus járvány miatt. Ennek a mértéke azonban nem lehet több, mint a román nettó átlagkereset (kb. 660 EUR) 75 %-a.

A Csehországban bevezetett intézkedések nagyon hasonlítanak a szlovák példához: az állam itt is azon dolgozók bérének 80 %-át fizeti ki, akiknek munkahelye a koronavírus miatt hozott rendeletek következtében ideiglenesen bezár(t). A cseh állam a jelenleg karanténban lévő munkavállalók bérének teljes összegét is megfizeti.

Forrás: Danube Capital

Vegyes támogatás

Szlovákiában a tervek szerint az állam kifizetné azon dolgozók fizetésének 80 %-át, akiknek a munkahelyét a válságstáb intézkedései miatt be kellett zárni. Ez az intézkedés a krízishelyzet végéig érvényben maradna, mind a határozott, mind a határozatlan idejű szerződések esetében. Azok a vállalkozók, akik áprilisban több, mint 20 %-os bevételcsökkenést könyveltek el, az állam 180 euróval száll be az alkalmazottak bérének kifizetésébe. Több, mint 40 %-os bevételcsökkenés esetén ez az összeg alkalmazottanként 300 euró, 60 % feletti kiesésnél 420 euró, 80 % felett pedig 540 euró. Márciusra ezeknek az összegeknek kb. a felét fizetnék ki, a kifizetések április 15-től kezdődnek.

Szlovéniában a munkáltatóknak kell finanszírozni a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak részére utolsó három havi bérük átlagának 80 %-át, amelynek költségeit az állam átvállalja magára és az alkalmazásban maradók bérére eső járulékokat is két hónapig fedezi. A kötelező karantén alá eső személyek munkabérét is átvállalja az állam. A minimum 25 %-os bevételcsökkenést elszenvedő cégek dolgozói 350 euró támogatásra számíthatnak, az 50 %-os forgalomcsökkenést elérő vállalkozások foglalkoztatottjainál az állami támogatás mértéke dolgozónként 700 eurót is elérheti. Ezeket az összegeket az állam két hónapra biztosítja.

Forrás: Danube Capital

Magyar példa

A megjelent kormányrendelet szerint a K+F szektorban dolgozók foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb 3 hónap időtartamra segíti az állam, a támogatás havi összege nem haladhatja meg a 318 920 forintot (910 EUR) munkavállalónként. Amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege. Egyéb támogatással együttesen sem haladhatja meg az érintett munkavállalók havi, munkáltatói járulékokkal együtt számított munkabérének nyolcvan százalékát. A támogatott munkavállaló foglalkoztatását legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig fenn kell tartani.

A jogszabály kizárja a támogatottak köréből az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) kormányrendelet szerint 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő cégeket.

  • Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül – az előbb feltüntetett kormányrendelet szerint – az a cég, amely „képtelen arra”, hogy önerőből megakadályozza veszteségei halmozódását vagy korlátolt felelősségű társaság, illetve olyan vállalkozási forma esetén, ahol az egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak, a jegyzett tőke fele nem áll rendelkezésre, annak több, mint egynegyede az utóbbi évben veszett el. Saját tőkéjének felét felhalmozott veszteségei következtében veszítette el vagy ellene fizetésképtelenségi eljárás indítható.
  • Egy vállalkozás akkor is nehéz helyzetben lévőnek tekinthető, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül – pontos értékeket, korlátokat nem tartalmaz a rendelet.

Az április 10-én megjelent kormányrendelet a csökkentett munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók bérkiegészítésének részletszabályait is tartalmazza. A csökkentett munkaidő támogatási időtartama 3 hónap, a létszámtartási kötelezettség viszont csak 1 hónap. Fontos, hogy kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a 30, 40 vagy 50 százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka. A maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. 2020-ban a törvényben szabályozott minimálbér összege teljes munkaidős (heti 40 óra) foglalkoztatás esetén havi bruttó 161 ezer forint, azaz nettó 107 065 forint. A támogatás alapja a minimálbér havi összegének kétszerese, tehát a 214 130 forintos érték.

A támogatási összeg munkavállalónként eltérően alakulhat. 30 százalékkal csökkentett munkaidő esetén az állami támogatás mértéke dolgozónként maximum 45 ezer forint lehet, 50 százalékkal mérsékelt munkaidő esetén legfeljebb 75 ezer forint.

Forrás: Magyar Közlöny, DC-számítás

A jogszabály a vállalkozások által elszenvedett „munkaterhelés-veszteségre” vonatkozóan – az eredetileg kommunikált 15-50 százalékos mértékkel szemben – nem tartalmaz irányszámokat, alapvetően kizárja a támogatottak köréből az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) kormányrendelet szerint 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő cégeket.

A kormányzat havi 60 milliárd forintos kiadással számol, ami 800 ezer fő 50%-kal csökkentett részmunkaidőben történő foglalkoztatását is lehetővé teszi. A magyar jogszabály alapvetően csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásában gondolkozik, amely abból a szempontból érthető, hogy célja a munkanélküliek számának drasztikus növekedésének megállítása.

Ugyanakkor egyelőre hiányoznak olyan specifikus elemek, amelyek egyrészt differenciáltan támogatnák az egyes cégeket – pl. az elszenvedett árbevétel-veszteség mértékétől függően (Szlovákia és Szlovénia) -, másrészt a kötelező karantén alá eső személyek kiegészítő bértámogatására fókuszálnak (Csehország, Szlovákia és Szlovénia), harmadrészt állami intézkedések következtében átmenetileg nem működő vállalkozásokat céloznak (Csehország és Szlovákia), és részben ezzel összhangban ágazati bértámogatási programot (Románia) tartalmaznak.

Forrás: Danube Capital

Szeretne hasonló cikkekről folyamatosan értesülni?

  • Engedélyezze a böngésző általi weboldal-értesítéseket, így az új blogbejegyzéseinkről azonnal értesülhet.
  • Iratkozzon fel hírlevelünkre ezen a linken, így az új blogbejegyzéseinkről havonta, e-mailben értesülhet.