Mit tartogat számunkra a jövő év? Publikus a 2021-es költségvetés

  • Plósz Dániel Szerző:
  • Közzétéve:
     Olvasási idő: 7 perc   

A 2021-es költségvetési tervezet szerint a jövő évi deficit a GDP 2,9 százalékát is elérheti. Ezek a sarokszámok összhangban vannak áprilisban megfogalmazott előrejelzéseinkkel. Az önkormányzatok a jövő év egyik nagy vesztesei, jövőre sem kalkulálhatnak a gépjárműadóból származó költségvetési bevételekkel. A Gazdaságvédelmi Alap velünk marad, ám ez a tervezet szerint olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek nagy része vélhetően egyébként is megvalósult volna. A kormánynak továbbra is kiemelt célja, hogy a lakosság kezében lévő állampapír-állomány tovább növekedjen, 2023-ra érje el a 11 000 milliárd forintot.

Költségvetési hiány és államadósság

A 332 oldalas költségvetési törvényjavaslat szerint 2021-ben a költségvetés központi alrendszerének kiadási főösszege várhatóan 23 373,6 milliárd forint lesz, amelyet 21 882,4 milliárd forintnyi bevételből finanszíroz az államháztartás. A költségvetés tervezett hiánya 1 491,2 milliárd forint tesz ki, ez kismértékben de alulmarad a maastrichti hiánycélhoz képest: a GDP 2,9 százalékának megfelelő deficitre számít a kormány – 2020. áprilisi előrejelzésünkkel összhangban.

Az adósságszolgálattal kapcsolatos tervezett bruttó kiadás 1 068,3 milliárd forint – a GDP 2,3 százaléka. A bruttó kamatkiadások GDP-hez viszonyított aránya 2012 és 2019 között historikusan csökkenő trendet mutat: a kamatkiadások aránya a GDP 4,6 százalékáról 2,3 százalékra mérséklődött.

Az államadósság-pályát tekintve 2021-ben csökkenés várható. A 2020. december 31-re várható 72,6 százalékról 2021 év végére 69,3 százalékra csökkenhet a bruttó hazai össztermék arányában kifejezve. A központi költségvetés adósságán belül a devizaadósság részaránya a 2020-as évben várható 19,4 százalékról 2021-ben 17,6 százalékra mérséklődik. A kormánynak továbbra is kiemelt célja, hogy a lakosság kezében lévő állampapír állomány 2023-ra elérje a 11 000 milliárd forintot.

Gazdaságvédelmi és Járvány elleni Alap

A 2020 áprilisában létrehozott Gazdaságvédelmi Alap a 2021-es költségvetési tervezetben is szerepel. Kiadási főösszege – közel kétszeresére nőtt – 2 555 milliárd forint, bevételi főösszege 423,5 milliárd forint. 2020-ban 1 345,7 milliárd forint az alap bevételi és kiadási főösszege is. A központi és fejezeti kezelésű előirányzatok nagy része azonban vélhetően egyébként is megvalósult volna. Itt kerül elszámolásra a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, amely a korábbi jelzésekkel összhangban 77 milliárd forintjával bár új tétel, de a teljes főösszeget tekintve kevésbé releváns kiadási előirányzat.

Az Egészségbiztosítási Alap kiegészült Járvány elleni Alappal, igaz utóbbi összege mindössze 30 milliárd forint, amelyhez forrást a kiskereskedelmi adóból és a gépjárműadóból rendel a kormány, összesen 141 milliárd forint értékben. A gépjárműadó alaphoz történő hozzárendelése egyúttal azt is jelenti, hogy az önkormányzatok jövőre sem kalkulálhatnak ezzel a bevételi forrással.

Közszolgálati tisztviselők és nyugdíjasok

A közszolgálati tisztviselők illetményalapja – 2008 óta változatlanul – 38 650 forint, esetükben a gazdaságvédelemi intézkedések keretében megemelt, nettó 400 ezer forintos cafeteria összeg – a korábbi bruttó 200 ezer forinthoz képest – 2021-ben is érdemi fogyasztásbővüléssel járhat, kivéve, ha a járvány következtében az óvatossági motívum szerepe felértékelődik számukra, megtakarításra való törekvésük, megtakarítási hajandóságuk növekszik – a járvány lefutásával kapcsolatos bizonytalanság következtében. A nyugdíjemelés meghatározásánál a kormány a fogyasztói árindexszel megegyező mértékű, 3 százalékos emelést javasol.

Makrogazdasági és pénzpiaci feltevések

A 2021-es költségvetési tervezetben a kabinet 4,8%-os gazdasági növekedéssel számol, 2020 áprilisában ennél mérsékeltebb, 3,5 százalékos növekedést prognosztizáltunk – a jövő évre vonatkozóan.

A 2021-re várható magasabb dinamika a bázishatással, tehát a 2020-as év várhatóan gyengébb gazdasági teljesítményével is magyarázható. A gazdasági növekedés dekompozícióját tekintve a felpattanás hátterében elsősorban a beruházások növekedése áll. A bruttó állóeszköz-felhalmozás (beruházás) kormányzati várakozások szerint 5,5 százalékkal növekedhet a 2020-as 8,8 százalékos visszaesés után.

2021-ben az export 10,5, az import 8,9 százalékkal növekedhet. Várakozásaink szerint a kivitel dinamikája mérsékeltebben alakul, 9,7 százalékkal növekszik, a behozatal mértéke 9,8 százalékkal változhat.

A háztartások fogyasztási kiadása a kormány szerint 2021-ben is emelkedik, 3,8 százalékkal növekszik, ennél magasabb dinamikát sem tartunk kizártnak.

A 2020-as év elején feltételezett világgazdasági keretrendszer a koronavírus hatására jelentősen megváltozott, ez a 2021-es költségvetési törvény javaslatában is érzékelhető. A kabinet 2021-re átlagosan 356,6 HUF/EUR árfolyamra számít, illetve 328,4 HUF/USD kurzust prognosztizál. Ez lényegében összhangban áll az MKB Bank legfrissebb árfolyam-várakozásaival.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac

A foglalkoztatotti létszám jövőre 1,6 százalékkal emelkedhet a kormányzati várakozások és a 2020. áprilisi előrejelzésünk szerint. Az átlagkeresetek 6,9 százalékkal növekedhetnek jövőre, ennél alacsonyabb 5,8 százalékos bérdinamikára számítunk.

A kormány várakozásai a foglalkoztatással kapcsolatosan az április Konvergencia Programhoz képest nem változtak. A kabinet szerint a járványhelyzet enyhülésével, valamint a gazdaság helyreállásával párhuzamosan várhatóan újraindul a foglalkoztatás-bővülés. A költségvetési törvény általános indokolásában szerepel továbbá, hogy kiemelt cél, legalább annyi új munkahely létrehozása, mint amennyi a koronavírus járvány következtében megszűnt.

A foglalkoztatottság alakulását nagyban befolyásolja az, hogy az állam mennyi munkanélküli számára képes (köz)munkát teremteni, illetve egy esetleges újabb járvány hatására milyen korlátozó intézkedéseket rendel el, azok mennyiben érintik a munkavégzés módját, továbbá az egyes munkaadók hogyan reagálnak egy ilyen ismételten előállható helyzetre.

Áprilisi alappályánkban – a Konvergencia Programhoz hasonlóan – úgy véltük, hogy 2021-ben – a gazdasági élénkülés következtében – egyre több új munkahely jön létre, valamint a foglalkoztatottak döntő többsége ismét munkába állhat korábbi munkahelyén. Előrejelzésünk szerint 2021-re enyhülhet a járvány miatti korlátozások és gazdasági visszaesés következtében fellépő munkaerőfelesleg a munkaerőpiacon.

A következő időszakban munkaerőpiaci visszarendeződés várható, a korábbi években látott szintekhez képest mérsékeltebb dinamikával, de folytatódhat a nemzetgazdasági szintű átlagbérnövekedés. A bérnövekedés dinamikája 6% körül alakulhat a gazdaság helyreállásának, a növekedésnek a hatására.

Szeretne hasonló cikkekről folyamatosan értesülni?

  • Engedélyezze a böngésző általi weboldal-értesítéseket, így az új blogbejegyzéseinkről azonnal értesülhet.
  • Iratkozzon fel hírlevelünkre ezen a linken, így az új blogbejegyzéseinkről rendszeresen e-mailben értesülhet.