Óriási csavar a KSH júniusi munkaerőpiaci adataiban

  • Németh Viktória Szerző:
  • Közzétéve:
     Olvasási idő: 6 perc   

A KSH adatai alapján 2020 júniusában a munkanélküliek átlagos létszáma 240 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 5,1% volt. A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 457 ezer fő volt, ami az előző hónaphoz képest 58 ezer fővel nőtt, tavaly júniushoz képest pedig 38 ezer fővel csökkent.

A foglalkoztatás és a munkanélküliség trendje elvált egymástól az inaktívak számának csökkenése miatt. A foglalkoztatottak számának emelkedése a munkanélküliek számának csökkenésével kellene, hogy együtt járjon. Ugyanakkor a KSH az április-májusban elbocsátottak egy jelentős részét inaktív státuszba sorolta, majd ez a csoport a júniusban már munkanélküliként került feltüntetésre (ennek háttere, hogy az említett csoport tagjai a korlátozások miatt nem tudtak munkát keresni a tavaszi hónapokban). Erre az ellentmondásra már az áprilisi Negyedéves Makrogazdasági Kitekintőben felhívtuk a figyelmet.

Az aktivitási ráta az előző hónaphoz képest 0,9%-ponttal, 69,4%-ra emelkedett, az előző év júniusához képest pedig 0,5%-ponttal mérséklődött. Áprilishoz, a járvány által leginkább sújtott hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 89 ezer fővel emelkedett (alábbi ábra).

A Danube Capital Negyedéves Makrogazdasági Kitekintőjében publikált enyhe vírushelyzet pályájában a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatottság esetében idén 50 ezer fős csökkenéssel számolunk 2020 egészét tekintve (-1,1%), majd jövőre ugyanilyen szintű bővüléssel (1,1%). Ehhez képest súlyosbodó vírushelyzetet feltételező makrogazdasági pályánk esetében drasztikusabb, 2,7%-os csökkenést várunk 2019-hez képest, mely 120 ezer munkavállalót jelent nemzetgazdasági szinten, amely mögött a járvány második hullámának drasztikusabb megjelenése és ellene hozott szigorúbb korlátozások állnak. A KSH által publikált adatok az enyhe vírushelyzet pályával vannak összhangban.

A Danube Capital 2020. júliusi Negyedéves Makrogazdasági Kitekintőjében enyhe vírushelyzet esetén 3,9%-os munkanélküliségi rátát jeleztünk előre 2020-ra, (3,5% 2021-ben). Ugyanakkor a gazdasági kilátások továbbra is képlékenyek és a járvány lecsengése (esetleges újabb hullám), illetve gazdaság recesszióból való kilábalásának pályája sem látható előre, ezért súlyosbodó vírushelyzet pályával is számoltunk. Utóbbi esetében 4,5%-os munkanélküliségi rátát várunk 2020-ra (2021: 4,2%). Jelenleg még nem látni előre az év többi hónapját, de mindkét pályával összhangban lehet ez a júniusi ráta, vagyis még nem dőlt el, melyik pályán haladunk tovább.

A munkanélküliségi adatok a foglalkoztatottsági ráta kedvező tendenciájánál némileg borúsabb képet festenek, az április-május hónapban inaktív státuszba soroltak munkanélkülivé való átsorolása miatt. Így ez az adat (ellentétben a foglalkoztatási rátával) az enyhe és súlyosbodó vírushelyzet pálya között alakul. A teljes évet tekintve igen nagy a bizonytalanság a járvánnyal kapcsolatban. Következő hulláma esetén súlyosbodó vírushelyzet pályánk válhat mérvadóvá.

Forrás: Danube Capital

A KSH a munkanélküliek számának emelkedését a visszakorrigáló foglalkoztatási adatok mellett az inaktívak számának csökkenésével magyarázza. Az inaktívak száma jelentősen, 84 ezer fővel csökkent májushoz képest, a korábban munkahelyüket elvesztett személyek nagy része ugyanis – a személyes kapcsolatok korlátozásának feloldását követően – aktívan kezdett munkát keresni. Közülük 58 ezren el is kezdtek dolgozni, növelve a foglalkoztatottság szintjét. További 25 ezren azonban – annak ellenére, hogy aktívan kerestek munkát, és 2 héten belül munkába is tudtak volna állni – nem találtak munkalehetőséget, így a munkanélküliek számát növelték.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 51,6%-kal, 376 ezer főre nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A KSH a Koronavírus Dosszié című felületén is publikál adatokat. Ez alapján a koronavírus-járvány miatt az alkalmazottak munkakörülményeiben a legtöbb változás Budapesten történt, ahol az otthoni munkavégzésre történő átállás ment vége nagyobb léptékben. Az ország többi régiójában pedig a munkaidő- és munkarendváltozást tapasztalhattunk. Az összes vállalkozó körében a koronavírus-járvány legrelevánsabb következményének a vállalkozásból származó jövedelem csökkenése bizonyult. 2020. júniusban távmunkában vagy home office keretében közel 600 ezer fő dolgozott, az összes foglalkoztatott 13,5%-a (megoszlásuk: 4,7% rendszeresen, 8,8% alkalmanként). Az adat 3,8%-ponttal maradt el a májusi csúcstól, de közel nyolcszorosa volt az egy évvel korábbinak. Emellett júniusban nemzetgazdasági szinten átlagosan heti 3,1 órával csökkent az egy munkavállalóra jutó heti óraszám. A legjelentősebb csökkenés a művészet és szabadidős tevékenység esetében volt tapasztalható (-8,7 óra/hét), illetve a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás esetében (-5 óra/hét).

A koronavírus-járvány világszerte jelentősen átalakította a munkaerőpiacot: a munkanélküliségi ráta hirtelen megugrott és kedvező foglalkoztatási adatokat írt felül globális szinten, emellett az atipikus foglalkoztatási formák is teret hódítottak. A kormányzati csomagok támogatták a munkavállalók részmunkaidőben történő megtartását és a home office is rohamosan elterjedt azokban az ágazatokban, ahol a személyes kontaktus elkerülhető volt. Erről részletesebben korábbi blogbejegyzésben publikáltam.

A régiós országok tekintetében is ambivalens munkanélküliségi számokat tapasztalhatunk. Csehországban a legkedvezőbb a munkanélküliségi ráta (2,5%), ugyanakkor Lengyelországban 2019-hez képest javulni is tudott a munkanélküliség (2,8%, 2020 május). Romániában, Szlovákiában és Horvátországban növekedett leginkább a munkanélküliek aránya (2. táblázat). A koronavírusjárvány a statisztikai hivatalokat is kihívás elé állította, ahogy erről a Negyedéves kitekintő mellett inflációs blogbejegyzésünkben is írtunk.

Szeretne hasonló cikkekről folyamatosan értesülni?

  • Engedélyezze a böngésző általi weboldal-értesítéseket, így az új blogbejegyzéseinkről azonnal értesülhet.
  • Iratkozzon fel hírlevelünkre ezen a linken, így az új blogbejegyzéseinkről rendszeresen e-mailben értesülhet.